מכרזים

מכרז לגינון אזור תעשייה לב הארץ

 • מועד פרסום: 24/04/2018
 • תאריך אחרון להגשה: 08/05/2018
למסמך המכרז

מכרז לשיפוץ הקמת מרכז יזמות

 • מועד פרסום: 10/07/2018
 • תאריך אחרון להגשה: 05/08/2018
למסמך המכרז

מכרז להפעלת מתחם עבודה משותף ליזמים ובעלי עסקים

 • מועד פרסום: 17/08/2018
 • תאריך אחרון להגשה: 06/09/2018
למסמך המכרז

מכרז לעבודות שיקום ואדי אבו עמראן

 • מועד פרסום: 23/10/2018
 • תאריך אחרון להגשה: 11/11/2018
למסמך המכרז

מכרז להפעלת מערך חנייה עירוני

 • מועד פרסום: 05/12/2018
 • תאריך אחרון להגשה: 26/12/2018
למסמך המכרז

מכרז חיצוני - מנהל אגף פיתוח עסקי

 • מועד פרסום: 19/02/2019
 • תאריך אחרון להגשה: 05/03/2019
למסמך המכרז

מכרז חיצוני- רכז קהילת עסקים

 • מועד פרסום: 20/02/2019
 • תאריך אחרון להגשה: 07/03/2019
למסמך המכרז

מכרז להתקנה, תחזוקה ותפעול מתקני פרסום חוצות

 • מועד פרסום: 04/03/2019
 • תאריך אחרון להגשה: 31/03/2019
למסמך המכרז