פרויקטים

שיקום כבישים ותשתיות אזה"ת נוף הארץ

 • תאריך תחילת ביצוע: 09/05/2018
 • תאור במילים: שיקום וסלילה רחובות ראשיים באזור התעשייה נוף הארץ
 • מתכנן:
 • קבלן מבצע: דגני הכפר
 • עלות: 1423812

עבודות פיתוח גינון לב הארץ

 • תאריך תחילת ביצוע: 01/08/2018
 • תאור במילים: פיתוח גינון באזור התעשייה לב הארץ
 • מתכנן:
 • קבלן מבצע: אלטורי גינון ונוף
 • עלות: 127000

מרכז יזמות

 • תאריך תחילת ביצוע: 15/08/2018
 • תאור במילים: הקמת מרכז יזמות כפר קאסם
 • מתכנן: שביטה אדריכלים
 • קבלן מבצע: דגני הכפר
 • עלות: 1100000